Dec 31, 2021

யானை

ஒருவர் பின் ஒருவராக

ரயில் விளையாட்டில்

உற்சாகமாயிருந்த

குழந்தைகளின் எதிரே

ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சி

பறந்து வந்ததும்

ரயில் நின்று விட்டது

Dec 27, 2021

ஒரு போட்டி - நீங்கள் தயாரா ?

அடுத்த ஆண்டு வெளிவரப்போகும் என்னுடைய புதிய நூலின் தலைப்பை சரியாக கணிப்பவர்களுக்கு என்னுடைய நூலை பரிசாக அனுப்பி வைக்கிறேன்.

நிபந்தனைகள்/குறிப்புகள் :

  • நூலின் தலைப்பை இங்கே பின்னூட்டமாக (Comment) பதிவு செய்ய வேண்டும். 
  • ஒவ்வொரு பின்னூட்டத்திலும் ஒரு தலைப்பு மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
  • ஒருவர் அதிகபட்சம் 5 தலைப்புகளை பின்னூட்டம் செய்யலாம்.
  • உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதைத் தெரியப்படுத்தி பங்கு பெறச் செய்யலாம்.
  • தலைப்புகளை கொடுக்க வேண்டிய கடைசி நாள் டிசம்பர் 31, 2021.
  • முதலில் சரியாக கணிக்கும் 5 பேருக்கு நூலை அனுப்பி வைக்கிறேன்.
  • உலகில் எந்த நாடாக இருந்தாலும் நூல் வந்து சேரும். 
  • முக்கியமான குறிப்பு : தலைப்பு ஒரே வார்த்தை.

யானை

வேறொரு மாநிலம் 

வேறொரு ஊர்  

வேறொரு ரயில்  

வேறொரு யானை.


அதே மாநிலம் 

வேறொரு ஊர்  

வேறொரு ரயில்  

வேறொரு யானை.


அதே மாநிலம் 

அதே ஊர்  

வேறொரு ரயில்  

வேறொரு யானை.


அதே மாநிலம் 

அதே ஊர்  

அதே ரயில்  

வேறொரு யானை.*யானைகள் மீண்டும்  மீண்டும் ரயில் மோதி கொல்லப்படுகின்றன.சென்ற மாதம் தமிழ்நாட்டில். நேற்று ஒடிசாவில்.


Dec 22, 2021

Reclamation in Kuthiraiyar

I visited Kuthiraiyar, a place in the foothills of the Palani hills, during the last week of 2019. It was a memorable visit as it happened before the covid pandemic. I went to the nursery of the Palni Hills Conservation Council centre and had a conversation with Mr.Krishnamurthy who looks after the place. He took me to the area where saplings had been planted the previous year, near the water catchment of the Kuthiraiyar dam. I learned about different indigenous plants such as the Golden Shower [Cassia fistula], Neem [Azadirachta indica], Camel Foot [Bauhinia variegata], Siris (Albizia lebbeck], North Indian Rosewood [Dalbergia sissoo], Indian Beech [Millettia pinnata] and many others.
This area was the natural habitat for the Small Clawed Otter [Aonyx cinereus]. A researcher, Ms Meena, had conducted a detailed study of Small-clawed Otters during 1999-2000. According to her , the river ecosystem is affected due to the discharge of pesticides and industrial effluents. As the otters prey base depends on the river ecosystem, their population is affected, leading to a decline in their numbers. However, the major reason for the population decline in otters in the Palani hills is due to poaching. Otters were poached for their skin (used for drums), for their meat and their fat used in medicine.


I always looked for otters whenever I visited Kuthiraiyar but have never saw one. The forest is better protected than in previous decades and one hopes that this will bring back this beautiful creature. An otter was sighted in 2015 at Kookal. The Kookal shola and the montane grasslands are one of the main water sources for Kuthiraiyar. Since the two areas are linked by a natural water system the protection measures can possibly rejuvenate the Small-Clawed Otter population. In addition, the movements of the Grizzled Giant Squirrels [Ratufa macroura] was a promising sign of wildlife protection in recent years. I saw the pelage of one glistening during sunrise.I went for a bird walk in the area surrounding the dam at about 7.30 a.m. No movement or bird song was evident until about 8.30 a.m when the resident birds, such as the Southern Coucal, the Common Myna, the Green Bee Eater, the Indian Golden Oriole, the Grey Jungle Fowl, the Laughing Dove, the Rose Ringed Parakeet, the Common Iora, the Common Tailorbird, the Rufous Treepie, the Red rumped Swallow, the Red-vented Bulbul, the White-browed Bulbul, the Yellow-billed Babler, etc., made their appearance. When the forest canopy received more sunshine at around 9.00 a.m., the flycatchers appeared. The Indian Paradise Flycatcher , a male, was perched on a tree. Other flycatchers then turned up. The Tickell's Blue flycatcher, the Brown Breasted flycatcher, the Blue-throated Blue flycatcher, Asian Brown flycatcher and the Taiga flycatcher were at the same spot.


This was the first time that the Taiga Flycatcher was recorded in the Palani hills. These birds migrate from East Asia to South India during the winter. I kept moving gingerly into the jungle and started observing the Tickell's blue flycatcher which was on call. The song of the flycatcher crescendos were there. Then I started walking towards the water catchment, to the open area where the waders were. The red wattle lapwing communicated my presence to their counterparts I observed four different species of Wagtails within an hour: the White-browed Wagtail, the Yellow Wagtail, the Grey Wagtail and the Forest Wagtail. Except for the first, the others are migratory. Though the Gray Wagtail migrates from the Himalayas, the Forest Wagtail migrates from China or East Asia, as also the Taiga Flycatcher. I noticed a Common Snipe which was hiding in the grass close to the water. A pair of Spot-billed ducks landed in the middle of the dam. The Common Kingfisher and a White-throated Kingfisher were busy flying above the water surface for their turn to catch the fish. There was not much movement of birds in the area planted with Eucalyptus but surprisingly a bunch of vernal hanging parakeets were perched there on the branches. When I came back to the PHCC nursery, I noticed several more bird species such as the White-bellied Drongo and the Black-hooded Oriole. The full-grown trees and shrubs within the PHCC centre also provided a habitat for the birds.

Before I left I met and talked with the lady who works in the nursery and who belongs to a tribal community of the Palani hills. The knowledge of the tribal people can be used to study and understand various subjects in these hills, especially the mammals like the Sambar Deer, the Dhole, the Common Otter and the Small-clawed Otter. It is high time that a study of the otters habitat and population was taken up as it has not been done for the past twenty years. The water quality can be studied to understand the level of effluents in the Kuthiraiyar dam. Otter prey species can also be studied to understand the possibilities for improving the habitat for the otters.


I returned to Kuthiraiyar after a year during the first week of 2021. Due to the surplus monsoon rain the dam was full. Some areas of the forest were submerged and most of the saplings planted in the previous year were under water. Afforestation is really a challenging task due to climate change. The little efforts we put to mitigate climate change are hampered because of the existing climate change! The monsoon brings surplus or deficient rain and challenges afforestation efforts. In addition, the saplings need to be protected from cattle grazing as well. To restore natural ecosystems requires much effort, with climate and other external factors adding to the challenge. However, the reclamation process is promising in Kuthiraiyar and we hope the natural habitat can bring back more migratory birds and otters in the coming years. The primary forest should be protected to retain the native species of flora and fauna.

Article Published in Leaf Litter Magazine Dec 2021. ©Satheesh Muthu Gopal

Read my other articles also and leave your comments below.

Lunch With a Falcon

Painted Beauty

The remaining grasslands of Palani Hills

Palani Hills - Shrinking Heaven

Dec 16, 2021

சிட்டுக்குருவி [House Sparrow]

தெருவில் தானியங்கள் சிதறுவதில்லை.

ஓடுகள் வேய்ந்த வீடுகளுமில்லை. 

மருந்துகள் இல்லா கழனியுமில்லை. 

வீட்டைச் சுற்றி மரங்களுமில்லை. 

பல நூறாண்டுகளாய் மனிதனோடிருந்தவை. 

வாழிடம் தொலைந்ததால் வேறிடம் சென்றவை. 

மீட்டுவர மனமிருந்தால் 

நிச்சயம் வந்துவிடும்.

வீட்டில் ஒரு கூடமைத்தால் 

நிரந்தரமாய் தங்கிவிடும். 

விட்டுப்பிரிய மனமில்லை.

சிட்டுக்குருவிகளுக்கு அழிவில்லை.

கீச்சொலிகளால் காற்றை நிறைக்கும் குருவிகளுக்கு 

எங்கேயும் எப்போதும் இடமுண்டு.

Dec 15, 2021

குளத்து நாரை [Pond Heron]

கடற்காயலில், சதுப்பு நிலங்களில் 

ஆற்றங்கரைகளில், ஏரி குளங்களில் 

என எல்லா இடங்களிலும் 

வாழப்பழகிய குளத்து நாரையை  

சோலைக்காட்டின் சிற்றோடைகளில் 

பார்த்தபோது 

நினைவில் வருகிறார் 

டார்வின். 

Dec 14, 2021

சிறிய நீர்க்காகம் [Little Cormorant]

நீருக்குள் மூழ்கி 

சில வினாடிகளுக்குப் பிறகு 

சற்று தொலைவில் மேலெழும்பிவரும் 

சிறிய நீர்க்காகம்,

அவ்வப்போது நீருக்குள் தாமதிக்கும் 

காரணத்தை 

வெளியே வரும் போது 

அதன் அலகில் கவ்வியிருக்கும்.Dec 11, 2021

கொடிக்கால் வாலாட்டி [Forest Wagtail]

வாலாட்டிக்குருவிகளில் 

பேரினங்கள் பெரும்பாலும் 

மேலிருந்து கீழாக 

வாலாட்டும் குணமிருந்தும் 

காடுகளை தேடிவரும் 

கொடிக்கால் வாலாட்டி 

இடவலமாய் வாலாட்டும்.

மனிதர்கள் அருகில் சென்றால் 

மரக்கிளையில் மறைந்து கொள்ளும்.


Dec 8, 2021

பொன்முதுகு மரங்கொத்தி [Greater Flameback]

இருகால்களாலும் இறுகப்பற்றிய மரத்தை

கருத்தவாலால் அழுத்தி

தலையை சற்றே பின்தள்ளி

நொடிக்கிருமுறை  

கூரிய அலகால் விசையோடு மோதி

பட்டைகளை பிளந்து

நீண்ட நாவால்

கணுக்காலிகளை பிடித்துண்ணும்

பொன்முதுகு மரங்கொத்தி

ஒளிபுகா அடர்வனத்தின்

சுடர்.Dec 6, 2021

குட்டைக்கிளி [Vernal Hanging Parakeet]

சின்னஞ்சிறு பூக்களையும்

விதைகளையும் பழங்களையும்

விரும்பி உண்ணும் 

குட்டைக்கிளி,

செம்பருத்தியின் காம்பில்

தலைகீழாகத் தொங்கும் அழகில்

ஒரு மலையின் மமதை

கவிழ்ந்து கிடக்கிறது.
Dec 5, 2021

பூமன் ஆந்தை [Brown Fish Owl]

நீர் வளம் குன்றா காடுகளின் 

உயர்ந்த மரக்கிளைகளில் 

ஓய்வெடுக்கும் 

பூமன் ஆந்தை 

நன்னீர் ஓடைகளில் 

நண்டுகளை வேட்டையாடி 

இரவில் காட்டை ஆளும்போது

பகல் உறங்கிவிடுகிறது.

Photograph by Krishna


Dec 4, 2021

கூழைக்கடா [Spot billed Pelican]

அகன்ற சிறகுகளை விரித்தபடி

தண்ணீரின் மேற்பரப்பில்

விமானம் போல பறந்து செல்லும் 

கூழைக்கடா

நீரில் சறுக்கி

பிறகு நீந்தும் பொழுது

பரிசல் போலாகிவிடுகிறது.Dec 3, 2021

காகம் [House Crow]

பெருநகரமானாலும் சிற்றூரானாலும்

மனிதர்களின் அலட்சியத்தால்

பெருகிவரும் குப்பைகளை 

துப்புறவு செய்து

தூய்மையாக்கும் காகங்கள்

அடர் வனத்திலும் அறிவிக்கிறது

மனிதர்களின் இருப்பை.
Dec 1, 2021

குயில் [Asian Koel]

மரக்கிளையில் மறைந்திருந்து 

விடியலை அறிவிக்கிற ஆண் குயில்

கார் மழைக் காலங்களில் 

விலகாத இருள் போல 

கூச்சம் கலையாமல்

சட்டெனப் பறந்து

மற்றுமொறு மரக்கிளையில்

அமர்ந்தபடி

கூவலைத் தொடர்கிறது. உண்ணிக்கொக்கு [Cattle Egret]

சிறகுகள் படபடக்க மேலெழும்பி 

அரைவட்டமடித்து

கயிறறுந்த பட்டம் தரையிறங்குவது போல்

மாடுகளின் மீதமர்ந்து

உண்ணிகளை பிரித்தெடுத்து

வெட்டுக்கிளிகளை இரையாக்கி

கால்நடைகளை காத்துவரும்

உண்ணிக் கொக்குகளால்

பயனுறுகிறது மானுடம்.