Jun 27, 2022

மிடறு

ஒரு கோப்பைத் தேநீரின் கடைசி மிடறு 

கூடுதல் சுவையோடு இருக்கும்.

கடைசி மிடறு கூடுதல் புத்துணர்ச்சி தரும். 

கடைசி மிடறின் சுவை சில காலம் 

அடி நாக்கில் தங்கியிருக்கும்.

கடைசி மிடறு மனதை அமைதி கொள்ளச் செய்யும்.

கடைசிமிடறின் அற்புதங்களை 

அறியாதவர்கள் இதை சந்தேகிப்பதில் 

ஆச்சர்யங்கள் ஏதுமில்லை.

மாலையை கடந்து இரவுக்குள் நுழைந்ததை அறியாமல் 

மடிக்கணினியில் மூழ்கியிருக்கும் 

மென்பொறியாளன் அறிவான் 

குடிக்க முடியாதுபோன 

கடைசி மிடறின் பெருஞ்சுவையை.


Jun 26, 2022

Birds of Singapore - Page 1

 

"தூவி" நூல் - அறிமுக நிகழ்வு - சித்த மருத்துவர்கள் கு.சிவராமன் அவரகள் மற்றும் விக்ரம் குமார் அவர்கள்


"தூவி" நூல் பற்றிய அறிமுக நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது. நிகழ்வில் பேசிய சித்த மருத்துவர் கு.சிவராமன் அவர்களுக்கும் மருத்துவர் விக்ரம் குமார் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. இந்த நூலை மருத்துவர் கு.சிவராமன் அவர்களுக்கும், மருத்துவர் விக்ரம் குமார் அவர்களுக்கும் எவ்வளவு உள்வாங்கி வாசித்திருக்கிறார் என்பது அவர்கள் உரையில் தெரிந்தது. மிகவும் நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இந்த நூலை வெளியிட்ட காக்கைக்கூடு பதிப்பகத்திற்கும் செழியன் ஜா என் நன்றி. இந்த நூலுக்கு முன்னுரை எழுதிய திரு.தியடோர் பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும், திரு.கோவை சதாசிவம் அவர்களுக்கும் நன்றி. நிகழ்வில் பேசிய எழுத்தாளர் திரு.சிவகுமார் அவர்களுக்கும், கவிஞர் திரு.ராஜா முகமது அவர்களுக்கும் என் நன்றி. இந்த நூலுக்கான அட்டை படம் கொடுத்த நண்பர் ராஜ் அவர்களுக்கும் என் நன்றி. நிகழ்வில் பங்கேற்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.

Jun 22, 2022

Reflections from a museum [Zürich, Switzerland]

It was winter in Switzerland. I decided to visit the Zoological Museum in Zurich to escape the cold and also to explore some aspects of natural history. The Zoological Museum was established in 1833 and contains more than 1500 specimens of species from different parts of the world. The specimens of extinct species are displayed and maintained well. The huge skeleton of a Mammoth (Mammut in German) is one of the most attractive collections in this museum. During the 1890s the Mammoth skeletons were discovered from Niederweningen in Switzerland. One of the adult Mammoth skeletons is displayed in this museum. 

Most of the cat species, like the Siberian Tiger, Snow Leopard, Eurasian Lynx and Puma were also displayed. Though the museum exhibits hundreds of specimens, there were a few which got my attention. Snow Leopard

The Javan Rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) is one of the critically endangered species once found across southeast Asia. They shared their habitat with the One-horned Indian Rhinoceros. Due to poaching and loss of habitat, the species became extinct in Southeast Asia, except Indonesia. Vietnam lost its last Javan Rhinoceros in 2010. Since then it has not been recorded in any part of that country. No camera trap has shot the Javan Rhinoceros. Today the Java island of Indonesia has less than 100 Javan Rhinoceros which are struggling to survive due to loss of habitat. Cattle grazing in that area is another threat to the remaining few rhinoceros. One hopes that the government of Indonesia will take steps to protect and conserve this species which evolved millions of years ago, and roamed across much of south-east Asia. 

Javan Rhinoceros

The Asian Cheetah (Acinonyx jubatus venaticus) is another critically endangered species that was found across the plains of India, Pakistan, Afghanistan, Iran and Iraq. The introduction of the gun and poaching pushed them to the brink of extinction. The last cheetahs of India were killed in 1948. They were tamed by the kings to hunt blackbuck and hare. India’s remaining forests are still providing space for other big cats like the Bengal Tiger, the Asian Lion, the Indian Leopard and the Snow Leopard. But the disappearance of Asian Cheetahs is the biggest loss for Indian wildlife. 

Asiatic Cheetah

Once the Grey Wolf (Canis lupus) was living across most of the world including India, China, Japan, Europe and Canada. However, they were locally extinct in Japan and Ireland. But now Ireland is introducing them in the wild. So the wolves are back in the forest after 250 years. The wolf population in India has also declined, mainly due to the loss of their prey base and poaching. Their numbers are 35 known to decline due to street dogs. Saving the wolf population is difficult but possible. 

Grey Wolf

Like the Grey Wolf, Brown Bears (Ursus arctos) once lived in the northern hemisphere but are now locally extinct in many countries. In Portugal they have revived after two centuries; a few individuals from the Cantabrian mountains of Spain have moved to Portugal. The sightings in Switzerland also gives hope for Brown Bears. The other two vulnerable bear species, the Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca), and the Polar Bear (Ursus maritimus) were also displayed in the museum. Due to climate change, the Polar bears are losing their habitat in the northern hemisphere. The Giant Panda, endemic to China, is also facing threat, but the conservation methods and focus on the species are promising. 

Brown Bear

One of the endemic birds of New Zealand was the Huia (Heteralocha acutirostris) which is extinct now. Since the human invasion of New Zealand, the species was declining and it became extinct in the 20th century. Many bird species on this planet display sexual dimorphism, mostly in colour or size. But surprisingly, the Huia’s sex can be differentiated from the bill. The female has a slightly longer curved bill whereas the male has a shorter bill. 

Huia

Another endemic species from New Zealand is the Kakapo (Strigops habroptilus), which is also on the brink of extinction. Since the human arrival to the islands of New Zealand, the Kakapo has been facing threats. The pets introduced by humans easily caught these flightless birds. There were no natural predators for these birds and flight had not evolved in them. Fortunately, the dedicated conservation efforts have protected the species from extinction. 

Kakapo

Like the Huia from New Zealand, the Thylacine (Thylacinus cynocephalus) from Australia is also extinct. Humans moved to Australia about 45,000 years ago. The Tasmanian island drifted away from Australia 12,000 years ago along with the humans who were living there. Along with human ancestors, the Thylacine became extinct in the 19th century, after the arrival of the British. 

Thylacine 

Most extinct species have a common reason for their decline: humans. But there is hope of bringing back some of the species from their endangered state with conservation efforts and awareness. 

Article Published in Leaf Litter Magazine June 2022. ©Satheesh Muthu Gopal

=============

Read my below articles also and leave your comments.

  1. Lunch With a Falcon
  2. Reclamation in Kuthiraiyar
  3. The remaining grasslands of Palani Hills
  4. Palani Hills - Shrinking Heaven
  5. Glatt : A Swiss River
  6. Painted Beauty
  7. The Gateway to Paradise

Jun 20, 2022

தூவி - நூல் அறிமுகம் : மரு.கு.சிவராமன் அவர்கள் மற்றும் மரு.வி.விக்ரம்குமார் அவர்கள்

நான் எழுதிய "தூவி" நூல் பற்றி அன்பிற்குரிய சித்த மருத்துவர்கள் திரு.கு.சிவராமன் அவர்களும், திரு.வி.விக்ரம் குமார் அவர்களும் பேச இருக்கிறார்கள். நண்பர்கள் கலந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறேன்.

நாள் : 22.06.2022
நேரம் : மாலை 7 மணி (இந்திய நேரம்)
Jun 19, 2022

தேன் பருந்து [Oriental honey buzzard]

அகன்ற மலைப்பொடவில் 

அசையாதிருக்கும் தேன்கூட்டை 

அருகில் சென்றணைத்தபடி 

அடையிலூறும் குடம்பிகளை 

பிடித்துண்ணும் தேன் பருந்து,

பீலிகள் சிலிர்த்து நிற்க 

தழல் விழிகள் சுழல 

தேனீக்களை எதிர்கொண்டு 

வான் நோக்கி சிறகை விரிக்கும்.Jun 5, 2022

நட்புரையாடல்

 


எழுத்தாளர் திரு.ஆரூர் பாஸ்கர் அவர்களுடனான ஓர் உரையாடல்.