Sep 13, 2011

காட்டுயிர் நூல்கள் .....!!

தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ள சில முக்கியமான காட்டுயிர் நூல்களின் விமர்சனங்கள்.  இந்த புத்தகங்களை ஒவ்வொருவரும் நிச்சயம் வாசித்து காட்டுயிர் பேணலுக்கு இயன்ற முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம்.


பல்லுயிரியம் (Bio - Diversity) : திரு.ச.முகமது அலி

 

 

இன்னும் பிறக்காத தலைமுறைக்காக : திரு.தியடோர் பாஸ்கரன்

 

 

அழியும் பேருயிர் - யானைகள் : திரு.ச.முகமது அலி & க.யோகானந்த்

 

 

Sprint of the Blackbuck: Edited by Mr.S.Theodre Baskaran

 

 

கானுறை வேங்கை : திரு.தியடோர் பாஸ்கரன் (தமிழில்)

 

 

 ஊர்ப்புறத்துப் பறவைகள் : கோவை சதாசிவம்

 

 

The way of the Tiger (Pictorial Edition) by Dr.Ullas Karanth

 

 

 

Sep 10, 2011

Possible sighting of Birds in Bangalore : Part 3

Pelican: I saw three pelicans were flying at a long distance. My binocular helps me to identify the birds. But I am not sure whether it is a spot billed pelican.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/spot-billed-pelican.html

Pond Heron: The most common bird. Though there is no pond or lake near by home, I saw this while travel (sometimes I see when the bird travels, sometimes I see when I travel!)

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/indian-pond-heron.html

Purple rumped Sun bird: There is a huge Hibiscus rosa-sinensis plant in front of my house. Not often, but I could realize this bird only when it calls. The unique voice helps to identify the arrival of the bird.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/purple-rumped-sunbird.html

Purple Sun bird: I did not see as much as Purple rumped Sun bird. The dark purple color and peculiar voice of this bird is one of my favorite.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/purple-sunbird.html

Rock Pigeon: May be the highly populated bird. I never found any difficulty to see this. The abundant population in Bangalore, easily helps to identify this.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/blue-rock-pigeon.html

Rose ringed Parakeet: The flocks of Parakeet just crossing my home everyday. But I haven't seen this beauty every day. Good information is that still the habitat for this parakeet remains in Bangalore.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/rose-ringed-parakeet.html

Shikra: I found both male and female shikra. But they did not gave me an opportunity to see everyday. There may be very few in my area.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/shikra-female.html

Spotted Dove: I go to my office cafeteria to see this bird. I take a window seat and and I take a cup of tea with good sighting of spotted dove. They never disappointed me.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/spotted-dove.html

Swift: The small flight flying in most of the places. Normally I could see this after 8AM in the morning near to my house.Tree Pie: When I was watching a black kite sitting on the palm tree, I noticed a long tail in the next branch. My binocular helps me identify this tree pie. I had this luck only once.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/indian-rufous-treepie.html

White browed Wagtail: Luckily I saw this bird only once, but too far from my house. The black and white tail dancer grabs my attention.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/12/white-browed-wagtail.html

White cheeked barbet: One fine morning, when I open my door, I found some greenish passing my house. It was settled in near by jack fruit tree. I immediately took my binocular and I found this beautiful bird sitting on the perch.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/white-cheeked-barbet.html

Sep 9, 2011

Possible sighting of Birds in Bangalore : Part 2


Common Myna (நாகணவாய் ): The interesting factor is the mimicry of this bird. So many times I thought some parakeet is passing over my head. The population is abundant in Bangalore. I found this bird in most of the places. The bird takes their food from garbage waste.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/common-myna.html

Cormorant (நீர் காகம் ): There is no pond or lake near by my area. So I could see this birds very few times. If I would have monitor the birds near by some good water resource, I might have seen this daily.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/greater-cormorant.html

Black Drongo (கருங்கரிச்சான்): The dancing bird, comes to one particular location in the evening. I have seen the pair was playing and making noise. The way of flying up and down is magnificent.

 http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/black-drongo.html

Egret (கொக்கு ): I didn't noted down either it is a little egret or cattle egret. I found this most of the time when it was flying.

 http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/cattle-egret.html
http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/little-egret.html

Greater Coucal (செம்போத்து ): I would call this as a mini Peacock. The beautiful feathers take my attention without my knowledge.

 http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/greater-coucal.html

House Crow(காகம்): The most common Indian bird helps our society clean.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/house-crow.html

House Sparrow (சிட்டுக் குருவி): I found very few of this bird. Fortunately, I found the flocks of sparrows near by my locality and obviously there is a reason for this. I know one gentle man feeding sparrows everyday. He made a artificial nest box also. The birds still remains because of his excellent work.

 http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/house-sparrow.html

Asian Koel (குயில் ): I never failed to hear the song sung by this beautiful singer. There is a pair roaming near by my house. I could easily see this near by jack fruit tree.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/asian-koel-female.html
http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/asian-koel-male.html


.... to be continued

Sep 8, 2011

Possible sighting of Birds in Bangalore : Part 1

The immense pleasure of watching the birds can be substantiate only by bird watchers. I am more interested to watch birds. Though we run a machine life, there are lot to listen from the nature. Nature always teach a lot, which gives you the happiness which can not be compensate by any other. I decided to make a record of birds. But I do not have sufficient time to make an account of it. So instead of counting the birds, I decided to record the possibility of sighting the birds. I live in Marathahalli, Bangalore. I travel 17KM everyday to reach my office. I start making a note of the birds which I could see around my home and my way to office. I start this on 01.08.2011. I recorded this for 21 days (not continuous days).


If I saw either 50 rock pigeon or one single pigeon, I considered that the possibility of sighting is true for that day. I have seen rock pigeon all the 21 days and I saw the Shikra for only 4 days.


In the above list, each bird gives the pleasure in different way.

Ashy Prinia (சாம்பல் கதிர் குருவி): Every day morning, I hear the very first voice made by this little creature. The continuous voice of this bird starts the fine morning. Normally I found this in bushes near by house.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/ashy-prinia.html

Black Kite (ஊர் பருந்து) : The most important job of this bird is cleaning the city. They do the free service in our living place. Easily available in all over Bangalore. I have seen this bird in all the 21 days.

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/black-kite.html

Brahminy Kite (செம் பருந்து) : The similar size of Black Kite, which has white neck. I found this bird in very few days. I have seen plenty of Brahminy kite in Silk board (Hosur Road, Bangalore).

http://myexperiencewithbirds.blogspot.com/2010/11/brahminy-kite.html


.... to be continued

Sep 5, 2011

பல்லுயிரியம் (Bio - Diversity) : திரு.ச.முகமது அலி

நம் நாட்டில் வாழும் பல்வேறு உயிரினங்களையும் தொடர்புபடுத்தி சொல்லப்படும் மூட நம்பிக்கைகளை தகர்த்தெறிகிறது இந்த நூல். பறவைகள், விலங்குகள், பூச்சிகள், இரு வாழ்விகள், ஊர்வன, மீன் இனங்கள் பற்றிய பல்வேறு செய்திகளையும் விரிவாக எடுத்துக் கூறுகிறது.


இயற்கை மீதும் உயிரினங்கள் மீதும் பற்று கொண்ட ஒவ்வொருவரும் நிச்சயம் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம். வன உயிர்கள் தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகளுக்கு தெளிவான முறையில் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் திரு. முகமது அலி அவர்கள். மூட நம்பிக்கைகளை பற்றி எழுதும் போது ஆசிரியரின் கோபம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே தெரிகிறது.


கல்லுக்குள் தேரை இருக்கிறது, அன்னம் பாலையும் தண்ணீரையும் பிரிக்கும், மரங்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி காட்டுத் தீ உருவாகும், பாம்பும் கீரியும் சண்டையிட்டால் கீரி ஒரு குறிப்பிட்ட வேரை தேடித் தின்னும், பூனை குறுக்கே செல்வது, உடும்பை கொண்டு மலை ஏராளம், ஆமை புகுந்தால் ஆகாது, பாம்பு பழிவாங்கும், ஆந்தை அலறுவது அபசகுனம் என நம் சமூகத்தில் மண்டிக்கிடக்கும் குருட்டுத் தனமான நம்பிக்கைகளை கடுமையாக எதிர்க்கிறார். பல்வேறு உயிரினங்கள் பற்றிய அரிய செய்திகளையும் சொல்லி இருப்பது கூடுதல் சிறப்பு.


இந்தியாவில் எப்படி வன வாழ் உயிரினங்கள் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவி இருந்தது என்பதையும் தற்சமயம் எப்படி இவை தான் வாழ்வாதாரங்களை இழந்தது என்பதையும் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார். இவற்றின் முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி (Cheeta). இன்று இந்தியாவில் முற்றிலும் இந்த இனம் அழிந்து விட்டது. பலரும் சிறுத்தை புலி தான் Cheeta என நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இரண்டும் வேறு வேறு. அதே போல கான மயில் பறவையும் தன் வாழ்விடங்களை இழந்து விட்டது. தமிழ் நாட்டில் வாழந்த சிவிங்கப் புலியும், கான மயிலும் இன்று நம்முடன் இல்லை.

இன்றைய எழுத்தாளர்கள் உயிரினங்கள் பற்றிய புரிதலோடு எழுத வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன் வைத்திருக்கிறார். காட்டுயிர் என்பது நமக்கு தொடர்புடையது என்பதையும், நம்மால் அவை அழிவை சந்திக்கும் போது அது நம்மை நேரடியாக பாதிக்கும் என்பதையும் கவலையோடு பதிவு செய்திருக்கிறார்.


பல்லுயிர் பற்றிய புரிதல் நம் மக்களுக்கு இயல்பாக இருக்க முதல் படியாக மூட நம்பிக்கைகள் கலையப்படவேண்டும். அதற்கு இந்த புத்தகம் தன்னால் இயன்றவரை ஒரு முயற்சியை செய்திருக்கிறது. அதை எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நம் எல்லோர் கையிலும் இருக்கிறது.


https://crownest.in/palluyiriyam-%e0%ae%aa%e0%ae%b2%e0%af%8d%e0%ae%b2%e0%af%81%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%9a-%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%ae%a4%e0%af%81-%e0%ae%85/