ஆவாரம்பூ ஆள்காட்டி [Yellow wattle Lapwing]

கூடென்று எதுவுமில்லை.

நீண்ட வலசை செல்வதில்லை.

பருவ மழை பெய்யுமென்று 

திட்டமிட்டே முட்டையிடும்.

மழையறிந்து, மண்ணறிந்து,

உண்ணும் உணவறிந்து,

எதிரிகளின் திறனுனர்ந்து,

வாழப்பழகிய ஆள்காட்டி,

மண் அள்ள வந்து நிற்கும்

லாரிகளின் சக்கரங்களை

எதிர்கொள்ளத் தெரியாமல்

திகைத்து நிற்கும்.

Thanks Karthik Hari for the picture 


Post a Comment

11 Comments

 1. அருமை வரிகள்

  ReplyDelete
 2. Excellent words !!! Good work 👏🏻 Thanks for the feature 🙏🏻

  ReplyDelete
 3. கடுகைத் துளைத்து ஏழ்கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தரித்த கவிதை அருமை சார்

  ReplyDelete
 4. Absolutely amazing lines.. Been watching these beauties for ages 😍

  ReplyDelete
 5. Absolutely amazing lines.. Been watching these beauties for ages 😍

  ReplyDelete
 6. Simply superb❤️

  ReplyDelete