ராஜாளி [Bonelli's Eagle]

வேட்டைக்காக காத்திருக்கும் 

வேங்கைப்புலி போல 

நிதானமாக சுற்றிவரும் 

ராஜாளியை அறியாமல் 

வங்கிலிருந்து வெளியேவருகிறது 

காட்டு முயல்.

சிறகுகளை மடக்கி 

அம்பென சீறிவரும் ராஜாளி,

தன் கூரிய நகங்களால் 

சதைகளை இறுகப்பற்றி 

தூக்கிச் செல்கிறது 

ஒரு குள்ள நரியை.

Photograph by Raj 🦅


Post a Comment

14 Comments

 1. Wonder write up! Their hunting skills are unique and mesmerising to watch them when perched on rocky boulders

  ReplyDelete
 2. Lovely, I was searching for Rajali but learned today

  ReplyDelete
 3. Beautiful Majestic Birds...

  ReplyDelete
 4. Fantastic article of this beautiful and majestic bird which I saw only in palani at our dam.

  ReplyDelete
 5. அருமை, அருமை

  ReplyDelete