தினைக்குருவி [Scaly Breasted Munia]

எதற்கும் இருக்கட்டும் என 

வெட்டாமல் விட்டுவைத்த 

காய்ந்துபோன மருதாணிமரத்தில்,

தினைக்குருவி 

கூடுகட்டத் தொடங்கியதும் 

சிவக்கத் தொடங்கியது 

வானம்.


மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        மரகதப்புறா 

        புதர்சிட்டு

        வல்லூறு 

        தூக்கணாங்குருவி

        தைலாங்குருவி

        பூ நாரை 

       தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி


Post a Comment

8 Comments