விழிப்புணர்வு முகாம் குறித்து தினமணி வெளியிட்டுள்ள செய்தி


இதுபோன்று இன்னும் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடதப்படவேண்டியுள்ளது. இந்த பணியில் நான் ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே.

Post a Comment

0 Comments