கொம்பன் ஆந்தை [Indian Eagle Owl]

மலைக்குன்றுகளின் மீது படரும் 

பிறை நிலவின் கசியும் ஒளியில்  

பாறை இடுக்கிலிருந்து வெளியேறி 

பட்டுப்போன மரத்தில் அமர்ந்து 

சிறகுகளை கோதியபடி 

வேட்டைக்கு தயாராகிறது 

கொம்பனாந்தை.

Photograph by Karthik Hari


மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி

Post a Comment

10 Comments