தைலாங்குருவி [Barn Swallow]

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் 

மறைந்து மாயமாகி 

பின்தோன்றி,

நாள்முழுதும் பறந்து திரிந்து 

மின்கம்பிகளில் இளைப்பாறும் 

வட துருவத்தில் இருந்து வலசை வந்த 

தைலாங்குருவி..!!மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        மரகதப்புறா 

        வல்லூறு 

        தூக்கணாங்குருவி

        தைலாங்குருவி

       தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி

Post a Comment

4 Comments