கோதைமங்கலம் பறவைகள்கோதைமங்கலம்  பறவைகள் 

நேற்று (08-Feb-2015) மாலை கோதைமங்கலம் சென்றிருந்தேன். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குளத்திற்கு தண்ணீர் வந்திருந்தது. மேலும் பறவைகளும் வந்திருந்தன. நேற்று நான் பார்த்த பறவைகள்:

 1. வீட்டுக் காகம் (House Crow)
 2. நாகணவாய் (Common Myna)
 3. பைங்கிளி (Rose Ringed Parakeet)
 4. பனங்காடை (Indian Roller)
 5. கானாங்கோழி (White Breasted Waterhen)
 6. மடையான்  (Pond Heron)
 7. சிறிய கொக்கு (Little Egret)
 8. உன்னிக் கொக்கு (Cattle Egret)
 9. நாமக் கோழி (Common Coot)
 10. நீல தாழைக் கோழி (Purple Moorhen)
 11. தாழைக் கோழி (Purple Moorhen)
 12. புள்ளி மூக்கு வாத்து (Spot billed Duck)
 13. சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டிக் குருவி (Red Wattled Lapwing)
 14. வக்கா (Black Crowned Night Heron)
 15. வெண் மார்பு மீன் கொத்தி (White Breasted Kingfisher)
 16. உள்ளான் (Common Sandpiper)
 17. பவளக்காலி (Common Redshank)
 18. சிறிய நீர்க் காகம் (Little Cormorant)
 19. மிளிர் அரிவாள் மூக்கன் (Glossy Ibis)
 20. செந்நாரை (Purple Heron)
 21. சாம்பல் இருவாச்சி (Indian Grey Hornbill)
 22. கருங்கரிச்சான் (Black Drongo)
 23. விசிறிவால் உள்ளான் (Common Snipe)

Post a Comment

0 Comments