வீட்டை சுற்றும் பறவைகள்

 நம் ஒவ்வொருவரின் வீட்டை சுற்றிலும் எவ்வளவோ பறவைகள் வாழ்கின்றன. பழனியில் இருக்கும் என்னுடைய வீட்டை சுற்றிலும் இருந்த பறவைகளை கொஞ்சம் கண்காணித்தேன். கடைசி மூன்று படங்களை பெங்களூரில் எடுத்தேன்
Post a Comment

0 Comments