தியாகராஜா பொறியியல் கல்லூரி, மதுரை

புலிகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான கலந்துரையாடல் நிகழ்சிக்காக நாளை, மதுரை தியாகராஜா பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர்களை சந்திக்கிறேன்.

Post a Comment

0 Comments