கௌதாரி [Grey Francolin]

அதிக தூரம் பறக்காத 

கௌதாரிகள் 

கூண்டிலிருப்பதால் 

குறையொருமில்லை எனச் சொன்ன 

நண்பரிடம் கேட்கிறேன்,

உங்களுக்கும் 

பறக்கத் தெரியாது தானே..!!




Post a Comment

6 Comments