திருப்பத்தூர் புத்தகத் திருவிழா

திருப்பத்தூரில் நடைபெறும் புத்தகத் திருவிழாவில் "யாருக்கானது பூமி" மற்றும் "தூவி" நூல்கள் கிடைக்கும்.

அரங்கு : காக்கைக்கூடு (எண் : 96)

ஜனவரி 28 முதல் பிப்ரவரி 5 வரை 
Post a Comment

0 Comments