நீள வால் இலைக் கோழி [Pheasant-tailed Jacana ]

அல்லி பூத்திருக்க 

ஆகாயம் வெளுத்திருக்க 

தக்கை மிதப்பது போல 

தண்ணீரில் கூடமைத்து 

பொரித்த குஞ்சுகளை 

பத்திரமாய் பாதுகாத்து 

பருந்துகள் பக்கம் வர

பயமின்றி எதிர்த்து நின்று 

இரை தேட உடனிருந்து 

இலைமேல் நடைபழக்கி 

தலைமுறைகள் காத்திடும் 

நீள வால் இலைக் கோழி.


மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        மரகதப்புறா 

        புதர்சிட்டு

        வல்லூறு 

        தூக்கணாங்குருவி

        தைலாங்குருவி

        பூ நாரை 

       தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி  Post a Comment

10 Comments