ஓநாய் [Grey Wolf] - அயர்லாந்தின் இழப்பு [Ireland]

இந்திய, சீனா ,ஐரோப்பிய நாடுகள், கனடா என உலகின் பல நாடுகளிலும் காணப்படும் விலங்கு ஓநாய். அயர்லாந்தில் மனித இடையூறுகள் காரணமாக 250 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இவை அழிந்துவிட்டன. தற்போது இவற்றை மீண்டும் அயர்லாந்தில் உள்ள காடுகளில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. Yellow Stone தேசிய பூங்காவில் ஓநாய்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு அந்த காடு மீண்டும் வளம்பெற்றது. 

ஓநாய்களை கொடூர விலங்காகவே பல கதைகளில் சித்தரிக்கப்பட்டுவிட்டது. உண்மையில் ஓநாய்கள் பல்லுயிர்ச் சூழலில் ஒரு அங்கம். ஓநாய்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் இரை விலங்குகள் ஒரே இடத்தில் இருந்து, வளரும் சிறிய மரக்கன்றுகளை சேதப்படுத்தாமல் இருக்க வாய்ப்புண்டு. எனவே மரங்கள் செழித்து வளர ஓநாய்கள் மறைமுகமாக உதவும். 

Taxidermy Specimen of Grey Wolf at Zürich Zoological Museum

இந்தியாவிலும் ஓநாய்கள் உண்டு. ஆனால் அவை அதிகம் பேசப்படுவதில்லை. இந்தியா ஓநாய்களின் வாழிடம் நிச்சயம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. தமிழ்நாட்டிலும் ஓநாய்கள் இருந்தன. ஆனால் முற்றிலும் அற்றுப்போய்விட்டன. தமிழ்நாட்டில் ஓநாய்கள் எங்கு வாழ்ந்தன, எப்போது அழிந்து போயின என்ற தகவல்கள் இல்லை. 

Wolf in India - Photograph by Anil Tripathi 

கோவை சதாசிவம் அவர்கள் சொல்லும் இந்த கதை எல்லோரும் கேட்க வேண்டிய ஒன்று. ஓநாய்களை உணர மட்டுமல்ல. இயற்கையை உணரவும்  :  ஓநாய் கதை

மேலும் 


Post a Comment

0 Comments