பசுமை சந்திப்பு - காணொளி

04.05.2013 - அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற பசுமை சந்திப்பு நிகழ்ச்சியின் முழு தொகுப்பையும் இங்கே பதிவு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழின் முக்கியமான சூழலியல் எழுத்தாளர்கள் பலரும் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாக அமைந்தது. 
 
Post a Comment

0 Comments