பசுமை சந்திப்பு


சுற்றுச்சூழல் குறித்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வரும் சனிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறேன்.

Post a Comment

1 Comments