புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்..!!

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆண்டில் என்னுடைய இணையதளம் அதிகமாக வாசிக்கப்பட்டுள்ளது. வாசித்தஅனைவருக்கும் நன்றி. 

இந்த ஆண்டின் இறுதியில் என்னுடய என்னுடைய புதிய நூல் வெளிவருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 
காக்கைக்கூடு இணையதளத்தில் "பல்லுயிர்களுக்கானது பூமி" நூல் விற்பனை தொடங்கியது.

Post a Comment

0 Comments