கேளையாடு (Muntjac)

கேளையாடு என்ற சொல்லே இதை ஒரு வகை ஆடு என நினைக்கத் தோன்றும். ஆனால் இது ஒரு வகை மான். தெற்காசியாவின் பெரும்பாலான இடங்களில் பரவி காணப்படும் இவை, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டிய வனப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது. இவை எழுப்பும் ஒலி நாய் குரைப்பதை போன்று உள்ளதால் இது ஆங்கிலத்தில் Barking Deer (Muntjac) என அழைக்கப்படுகிறது. புள்ளி மான்களை போல கூட்டமாக வாழாது. இவை பெரும்பாலும் தனித்தே வாழ்கிறது.


 ஆபத்து நேரங்களில் இவற்றின் ஒலி தனித் தன்மையுடன் இருக்கும். அதன் மூலம் மற்ற மான்களுக்கு இது ஆபத்தை உணர்த்தும். பலமுறை வனப் பகுதிகளில் இந்த மானை நேரடியாக பார்த்திருக்கிறேன். நொடியில் ஓடி மறைந்துவிடும். பிறந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் இனப்பெருக்கம் செய்யும். ஆண் மான்களுக்கு சிறிய கொம்புகள் உண்டு.வேட்டையின் காரணமாக இவை அச்சுறுத்தலை சந்திக்கின்றன.சுமார் 12000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இந்த மான்கள் வாழ்ந்துள்ளதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. அளவில் சிறியதாக இருப்பதால் சிறுத்தை புலிகளுக்கு ஏற்ற உணவாக இது இருக்கிறது. அடர்ந்த வனப் பகுதிகளில் இயற்கை சமநிலைக்கு முக்கிய காரணியாக இவை விளங்குகின்றன.

1925-ஆம் ஆண்டு இங்கிலாத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, இவை தற்போது அதிக அளவில் ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸ் நாடுகளிலும் உலவுகின்றன. 
Post a Comment

0 Comments