சுடலைக்குயில் [Jacobin cuckoo]

பருவ மழை தொடங்கும் முன்

வடநாட்டில் வலசை வரும்.

பருவம் தவறாது

தென்னாட்டில் நிலைத்திருக்கும்.

உழவனுக்கு தோழமையாய் 

உதவி வரும் மழைப்பறவை

சுடலைக்குயில்.Post a Comment

8 Comments