படைச்சிறுத்தை - தைவானில் இழப்பு [Clouded Leopard - Taiwan]

தமிழ்நாட்டில் காணப்படாத உயிரினங்களுக்கு இருக்கும் தமிழ் பெயர்கள் சற்றே வித்தியாசமானவை. வரிக்குதிரை, ஒட்டகச்சிவிங்கி, நீர் யானை என நீளும் இந்தப் பட்டியலில் ஓரளவிற்கு பொருத்தமாக இருக்கும் இந்தப் பெயரை விக்கிப்பீடியாவில் பார்த்தேன். ஆங்கிலத்தில் "Clouded Leopard" என்றழைக்கப்படும் இந்த விலங்கின் பெயரை அப்படியே மொழி பெயர்க்காமல் படைச்சிறுத்தை எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது சரியாகவே தோன்றுகிறது. 

இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் காணப்படும் இந்த விலங்கு தைவானில் இருந்து முற்றிலும் அழிந்துவிட்டது. இதன் தோலுக்காக இவை வேட்டையாடப்பட்டதால் இவற்றின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் குறைந்துவிட்டது. 

Taxidermy Specimen of Clouded Leopard at Berlin Natural History Museum

ஹிமாச்சல் பிரதேச மாநிலத்திற்கு பனிச்சிறுத்தை மாநில விலங்காக இருப்பது போல மேகாலயா மாநிலத்திற்கு இந்த படைச்சிறுத்தை மாநில விலங்காக இருக்கிறது. 

Post a Comment

0 Comments