குறும்படம் : பிடாரன்


எழுத்தாளர் திரு.எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் கதை வசனத்தில் உருவான குறும்படம் : பிடாரன். நிச்சயம் பார்க்க வேண்டிய குறும்படம்.

திரு.அருண் பிரசாத் சிறப்பாக இயக்கியிருக்கிறார்

Post a Comment

0 Comments