சிறுத்தை புலிகள் : சிக்கல் அவிழ்கிறது : பகுதி 2


சிறுத்தை புலிகளுக்கும், மனிதர்களுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகளை களைத்து சிறுத்தை புலிகளை அழிவில் இருந்து காக்கவும், மனிதர்கள் இழப்புகளை சந்திக்காமல் இருக்கவும், மத்திய அரசு ஒரு சில வழிமுறைகளை கையாளும் படி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

 
Post a Comment

0 Comments